Co lze očekávat od komunálních voleb?

Komunální volby jsou možnou cestou ke změně, která nemusí být kvůli nespokojenosti, ale i z důvodu přirozeného vývoje a potřeby změny složení zastupitelstva.

Ovlivní člověka dlouhodobé působení na stejné pozici?
Odpovědí je určitě ano. Dochází k ovlivnění profesního i osobního života člověka, a to v pozitivním i negativním směru. Během dlouhodobějšího působení na jedné a téže pozici lze získat prestiž vysoce kvalifikovaného odborníka v určité oblasti, což je výhodné pro další postup v kariéře a lze to považovat za pozitivum. K negativům patří vyšší koncentrace jen na jednu pracovní oblast, což může mít vliv například na limitovaný pohled na svět, oslabení všeobecného přehledu či snížení stupně flexibility, iniciativnosti a tvořivosti. Nevýhodou je i stereotyp, který práce po jistém čase přináší, například z hlediska obsahu, návyků, způsobů řešení apod..

Platí to i pro výkon pozice starosty?
V pozici starosty obce se takové dlouhodobé působení na stejném postu může projevit vlivem vyčerpání, stereotypu a pravidelného řešení problémů pracovní slepotou a vyhořením osobnosti. V dnešní době je předpokladem pro kvalitní řízení manažerská a komunikační dovednost, která je základem pro úspěšné vyjednávání. To platí nejen pro firmy, ale i obce. Kvůli stereotypu a síle zvyku se však často neřeší, zda daný starosta již zmíněné manažerské a komunikační dovednosti má. Lze tedy říci, že dlouhodobé působení na stejném postu ovlivněné stereotypem se nemusí projevovat negativními výsledky, projeví se však stagnací a přístupem bez známek proaktivního jednání a hledání změn. Nelze opomenout ani značnou psychickou zátěž člověka, kterou si díky společenskému postavení nemusí každý připustit.

A jak je to u nás ve Zlončicích?
U nás lze mluvit o dlouhodobém působení, neboť roku 1990, kdy se Zlončice osamostatnily od Chvatěrub, je to již téměř čtvrt století, co mají Zlončice stejného starostu včetně několika zastupitelů. Je obdivuhodné, že se to dá vůbec vydržet. O to složitější je situace, kdy je tato činnost vykonávána při práci, kde je hodně důležité také pochopení a benevolentnost zaměstnavatele, aby bylo možno oba své závazky řádně vykonávat. Pokud máte jako občan zájem o blaho obce, ve které žijete, tak nejde jinak, než pokračovat dál, když se nenajde nikdo, kdo by v této činnosti dokázal pokračovat. Je však tento přístup správný? Neměl by již nastat čas, kdy se stávající vedení obce bude moci konečně více věnovat samo sobě, svým rodinám, kdy bude moci předat své dlouholeté zkušenosti novým nástupcům a obci budou nadále jen rádci? Je přeci velkou obětí věnovat maximum své energie a času práci na úkor rodiny a blízkých.

Jaký má vůbec starosta být a jak je vnímán?
Má to být osobnost, která je maximálně známá a která je kamarád s většinou obyvatel? Má to být osoba, která se v dané obci narodila, a má tudíž k místu větší osobní pouto? Má to být osobnost, která je maximálně obětavá, pracovně zručná a spoustu aktivit zvládne udělat sama? Nebo to má být osobnost, která má sociální cítění, ale zároveň manažerské dovednosti? Anebo to má být osobnost představující maximálně profesionálního manažera bez emocí a sociálního cítění? Od starosty a zastupitelstva malé obce však nelze očekávat příliš, neboť tuto pozici musí člověk dělat „s láskou“ i odhodláním, rozhodně ne pro peníze. Především u pozice neuvolněného starosty ohodnocení práce, kterou by měl vykonávat, finančně zdaleka neodpovídá. I tak je však tato pozice výzvou, dobrou referencí a možností něčeho dokázat. V menších obcích je velkým přínosem manažerská, komunikační a vyjednávací schopnost starosty. Nad rámec řádného hospodaření s rozpočtem by totiž měl starosta umět také hledat další zdroje příjmů a financování projektů, jako jsou například sponzorské příspěvky od významných regionálních firem nebo dotace z fondů EU.

Máme možnost volby?
Každý by měl mít možnost volby, a proto je třeba mít z čeho vybírat. V komunálních volbách to znamená dostatek kandidátů. Přeji si, aby i Zlončice měly možnost regulérního výběru, a proto jsem se rozhodl k založení sdružení kandidátů do komunálních voleb 2014. Pokud tuto myšlenku chcete podpořit, máte možnost stát se jedním z kandidátů. Pokud se nechcete zabývat všemi potřebnými legislativními postupy pro zajištění své kandidatury, můžete se stát součástí sdružení kandidátů, kde lze vše řešit hromadně. Více informací o možném sdružení nezávislých kandidátů pod názvem „Pro Zlončice 2014“ najdete na webových stránkách www.zloncice.cz.

Využijte hlavně svého volebního práva a přijďte ve dnech 10. a 11. října 2014 ke komunálním volbám, abyste rozhodli o složení zastupitelstva naší obce na následující čtyři roky. Rozhodnete tím zároveň o její budoucnosti a dalším vývoji. Přeji Vám správnou volbu.

autor: Petr Belica