Veřejná schůze z 15. září 2014

Informace z veřejné schůze zastupitelstva obce Zlončice

Zastupitelstvo obce Zlončice uspořádalo veřejnou schůzi, která proběhla dne 15. září od devatenácti hodin na sále Staročeské hospody. Samotný začátek schůze byl posunut o akademickou čtvrt hodinku, aby se počkalo na později příchozí. Na sále se sešlo bezmála padesát občanů Zlončic, převážně ze staré části. Schůzi zahájil starosta obce Jiří Louček, který zároveň začal prezentací ohledně situace na letišti Vodochody. Shrnutí informací ohledně stávajícího stavu letiště Vodochody a boji proti jeho rozšíření bylo prvním bodem schůze.

Boj proti letišti Vodochody se táhne již od roku 2006. Odpor proti záměru rozšíření letiště Vodochody od počátku již zastávali i Zlončice. První odpor byl oficiálně realizován přes svazek Dolní Povltaví a následně vzniklo sdružení STOP Letišti Vodochody. Tento problém ohledně plánovaného rozšíření letiště Vodochody se týká bezmála třiceti tisíc obyvatel. Aby se podařilo tento záměr zastavit, následovaly stížnosti, protesty a následně proběhlo také referendum nejen u nás ve Zlončicích, ale také v okolních obcích.

Výsledkem referenda bylo většinové NE rozšíření letiště Vodochody. Na základě výsledků referend se postupně začaly realizovat další kroky, aby se zabránilo plánovanému rozšíření letiště. První studie, která byla investorem předložena Ministerstvu životního prostředí obsahovala značné nedostatky a nesrovnalosti. Nesouhlasily počty obyvatel místní části Dolánky, uvedený výskyt srážek a mlh v dané lokalitě neodpovídal realitě a mnoho dalších nesrovnalostí. Tato chybná data byla základem pro zpracování studie a proto ji nebylo možné považovat za objektivní podklad pro zhodnocení realizace projektu. Ohledně vodohospodářské situace začala spolupráce s inženýrem Jakoubkem. Celý proces přípomínek a posuzování studie EIA vyvrcholil veřejným projednáním v jedné z hal PVA Letňany. Toto jednání proběhlo pod vedením tehdejší ředitelky Honové a bylo velmi vyčerpávající, zdlouhavé i plné emocí. Následně bylo vydáno souhlasné stanovisko ke studii EIA, aniž by se přihlédlo k dosud nezodpovězeným připomínkám. Nadále se však pracovalo na dalších materiálech ve snaze zvrátit rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Letiště vesele pokračovalo dál v přípravách na plánované rozšíření letiště Vodochody.

V Klecanech mezitím začíná probíhat řízení ohledně úpravy tankovací plochy. To však bylo zastaveno díky vstupu Zlončic do řízení. Ministerstvo životního prostředí následně vydalo stanovisko, aby byly úpravy dokončeny. Po parlamentních volbách se začalo usilovat o schůzku s novým ministrem životního prostředí, aby mohly zaznít argumenty, proč trvá nesouhlas starostů k rozšíření letiště Vodochody. Starostové byli pozváni na Ministerstvo životního prostředí, kde však ministr nebyl, neboť náhle ochořel. Jednání místo ministra vedla jeho náměstkyně, která vyslechla všechny zúčastněné a převzala materiály, které byli starosty doneseny. Po čtrnácti dnech přijel ministr do Kralup nad Vltavou, kde proběhlo další jednání, včetně fyzického ohlédnutí stavu letiště Vodochody. Nový hejtman sestavil pracovní skupinu, aby se zabývala prozkoumáním situace okolo letiště Vodochody. S novým hejtmanem je kraj již na naší straně. Na základě jednání na ministertsvu vzniká následně i tam komise a po přezkoumání se ruší souhlasné stanovisko ke studii EIA pro Letiště Vodochody.

Investor však využil svého práva a podal odvolání proti tomuto rozhodnutí. Tento měsíc zasedala rozkladová komise a nyní je vše na rozhodnutí ministra životního prostředí, který rozhodne o tom, zda bude souhlasné stanovisko studie EIA definitivně zrušeno. Současné zrušení jen proces pozastavilo, ale není zatím pravomocným rozhodnutím. V případě, že by souhlasné stanovisko bylo obnoveno, bude boj proti rozšíření letiště samozřejmě pokračovat v rámci veškerých právních a legislativních možností, které lze využít.

Nejvíc by na vlivy provozu plánovaného letiště doplatili Dolánky, Panenské Břežany a Dolany. Všichni věří v kladné rozhodnutí ministra a dále pokračují další jednání včetně připravované schůzky na Ministerstvu dopravy. Město Brandýs nad Labem (je také účastníkem řízení) odsouhlasilo záměr rozšíření letiště bez dostatečných podkladů. Práce ze strany Letiště Vodochody již probíhají i na soukromých a obecních pozemcích bez souhlasu vlastníků, proti čemuž se opět zakročilo. Vše vyžaduje velké úsilí všech zúčastněných osob i subjektů. Nyní očekáváme výsledek od ministra životního prostředí a hledají se sporné situace procesu, aby nebylo opomenuto možné vyjádření obce k situaci tam, kde je obec možným účastníkem řízení.

Druhým bodem veřejné schůze byla protipovodňová opatření na Vltavě. Tuto část prezentoval inženýr Jakoubek. Informoval občany o současné situaci a plánovaných aktivitách na Vltavě. Konstatoval, že v naší lokalitě máme v návaznosti na Vltavu přírodní anomálií díky soutěskám. To znamená, že hladina Vltavy se při změnách chová odlišněji, než v okolních oblastech. Jako příklad byla uvedena situace, kdy v Kralupech nad Vlt. byla hladina řeky Vltavy ve výšce 1,8 metrů a v tu samou dobu byla hladina v naší lokalitě ve výšce 3 až 3,8 metrů. Území Dolního Povltaví díky regulaci Vltavy ve prospěch Prahy značně doplácí na nepříjemnou přílivovou vlnu při povodňových situacích. Na regulaci toku a ochranu Prahy tak doplácí naše území, které není chráněno a nápor veliké vody odnáší. Z toho důvodu byla oslovena vláda a rozhýbalo se jednání ohledně stávající situace na Vltavě v naší oblasti. Nyní začíná průzkum, který bude provádět ČVUT. Cílem je změna manipulačních stanov na Vltavě.

V Dolanech a Dolánkách bude nově vybudován vodoměrný profil ze strany Povodí Vltavy, aby vzniklo v naší lokalitě monitorovací místo, které tu nyní chybí. Tento problém se týká hlavně obyvatel Dolánek.

Starosta k tomuto problému doplnil: „Byla odvedena velká práce pana Jakoubka. Byl vyvíjen tlak na systém zadržování vody na Orlíku, kde jsou rozpory mezi využitím plochy pro rekreační účely, tedy pro lodě a turistiku, na rozdíl od ochrany obyvatel.“

Třetím a posledním bodem veřejné schůze byla diskuse, do které se však z počátku nikdo nehlásil. Po chvíli diskuse začala, ale mimo téma. Začala se řešit problematika Nových Zlončic a postupně diskuse přešla v předvolební debatu. Řešili se úřední desky, autobusy, bioodpad a tak dále. Mě to však nedalo a po chvíli jsem pronesl svůj dotaz, abych se vrátil k tématu. Chyběla mi informace ohledně vyjádření Ústavu pro civilní letectví. Před časem byly podány několika občany, ale i obcí, připomínky proti vyhlášení ochranného pásma letiště Vodochody. Starosta nás informoval o tom, že do dnes nebyly naše připomínky vyřízeny, ale zároveň nebylo ochranné pásmo zatím vyhlášeno. Tato situace se nyní právně řeší a uvidíme, jaký bude výsledek.

Takto proběhla dne 15. září letošního roku veřejná schůze zastupitelstva obce na téma informace o situaci okolo letiště Vodochody a situace na Vltavě. Než se starosta se všemi přítomnými rozloučil, přislíbil, že takové schůze budou probíhat pravidelně každé tři měsíce. Je však k zamyšlení, proč takový krok přichází právě v období těsně před komunálními volbami.

autor: Petr Belica