ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – do odvolání

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný Read More

RSS