DOPRAVA

On-line informační systém PID
PID zastávkové tablo | zdroj: www.ropid.cz

     ODJEZDY AUTOBUSŮ

Stan. A = směr Kralupy – zastávka na návsi (naproti čističce)
Stan. B = směr Praha – zastávka u obecního úřadu


Stan. A = směr Kralupy / Stan. B = směr Praha


     ODJEZDY VLAKŮ