Věk: 41 let
Zaměstnání: podnikatel (OSVČ)
Politická příslušnost: bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát


Vystudoval střední průmyslovou školu, obor strojírenská technická administrativa – organizace a management v odvětví.
Od roku 2001 působí v různých pozicích v oblasti marketingu. Praktické zkušenosti má z oblasti reklamních agentur (BTL) a tištěných médií.
Kromě podnikatelské činnosti je také farním asistentem Římskokatolické farnosti v Kralupech nad Vltavou.
Zajímá se o bydlení a zařizování bytu, turistiku a samozřejmě i o marketing a reklamu.


AKTIVITY V RÁMCI OBCE ZLONČICE:

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH
Na základě jednání se zástupci společnosti ROPID a starosty dotčených obcí se mi podařilo vyjednat kompromis pro výši příspěvků na provoz autobusů a rozsah dopravní obslužnosti naší obce. Výsledkem bylo zavedení nových 3 párů autobusových spojů o víkendech a svátcích.

NOVÉ OZNAČNÍKY S JÍZDNÍM ŘÁDEM U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Na základě oslovení servisní společnosti pro společnost ROPID byly získány bezplatně nové označníky k autobusovým zastávkám za podmínky jejich osazení ze strany obce.

AKTIVITY V OBDOBÍ VÁNOC
Předložil jsem zastupitelstvu návrh na realizaci vánoční výzdoby obce na autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Návrh byl odsouhlasen a z mé strany byla zajištěna realizace. Nově jsem také prosadil zajištění vánočního stromu včetně organizace jeho zdobení a slavnostního rozsvěcení. Zavedl jsem také vytváření a distribuci PF pro občany. Na tyto aktivity obec navázala i v dalších letech.

WEBOVÉ STRÁNKY A ON-LINE KOMUNIKACE
Vytvořil jsem novou podobu a rozsah webových stránek, jejichž správu jsem i zajišťoval. Současně byl spuštěn Newsletter, kdy důležité oznámení umístěné na webových stránkách bylo zasíláno jako informační e-mail registrovaným občanům. Nyní probíhá on-line komunikace v podobném rozsahu, jen přes jiný systém.

TVORBA GRAFICKÝCH PODKLADŮ
Zajišťoval jsem grafickou tvorbu letáků a informačních materiálů k akcím organizovaných obcí.

ZLONČICKÉ VESELÍ 2012 A OSLAVY 960 LET OBCE
Organizace a příprava programu ve spolupráci s obcí z pozice zastupitele doplněná o zajištění dílčích aktivit z vlastních zdrojů v návaznosti na provoz Staročeské hospody Zlončice. Konkrétně jsem organizačně i finančně zajišťoval výrobu balónků k výročí obce, tvorbu a prezentaci videoprojekce „10 let po povodni“, technické i produkční zajištění „Open air párty s hudbou a karaoke“ a pohádku pro děti na sále.

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZLONČICKÁ DRBNA
Zahájil jsem vydávání on-line zpravodaje, který byl mým soukromým projektem. Pravidelně informuji občany o dění v obci a okolí pomocí webových stránek. Podrobnější informace jsou publikovány na facebookových stránkách.

AKTIVITY MIMO OBEC ZLONČICE:

SPOLUPRÁCE NA MATERIÁLECH PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE EU
Podílel jsem se aktivně na přípravě a zpracování podkladů studie proveditelnosti pro projekt Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa, konkrétně jsem zpracovával marketingovou a finanční část. Jednalo se o dotaci ve výši 150 milionů korun.

MARKETING A PRODUKCE
Za dobu mé působnosti v různých společnostech jsem organizoval několik významných eventů, veletržních prezentací a společenských akcí. Konkrétně jsem například zajišťoval, nebo se podílel na organizaci akcí: University sampling před pražskými VŠ | Road-show – Poštovní Spořitelna – Chinaski Music Space Tour ´07 | Sestra roku 2007 | Fitstyl Aerobicmania Tour 2009 | mediální partnerství na mnoha odborných zdravotnických, sportovních a kulturních akcích (Batist Nej Setřička, MEDICAL FAIR Brno, Miss Aerobik, Prague International Marathon, Run-Up, Okoř se šťávou a mnoho dalších). Správa a vývoj časopisového portálu SEND.cz a další marketingové a obchodní aktivity pro společnost SEND Předplatné.
Působnost v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou – Organizace akce Noc kostelů v kralupské farnosti v letech 2020, 2021 a 2022, farní asistent a člen pastorační rady.


REFERENCE DETAILNĚ: