Věk: 24 let
Zaměstnání: vysokoškolský student
Politická příslušnost: bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát


Studuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Má zkušenosti a praxi z projekčních a architektonických kanceláří.
Zajímá se o historii staveb a kontextuální architekturu.