Městský úřad v Kralupech nad Vltavou příslušný jako registrační úřad dne 2. 8. 2022 rozhodl podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní listiny volební strany: sdružení nezávislých kandidátů Pro Zlončice.

Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Kralupy nad Vltavou dne 4. 8. 2022.