Noc kostelů 2020 v kralupské římskokatolické farnosti

Do otevření prvního kostela v Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou zbývá:

V pátek 5. června 2020 proběhne v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se zapojí i kralupská římskokatolická farnost.

Motto Noci kostelů  

„Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“
Žalm 104, 19-23

Motto Noci kostelů 2020 vychází z veršů 19–23. Přesně tyto verše v Českém ekumenickém překladu znějí (převzato z http://www.biblenet.cz):
19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.
20Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.
22Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.
23Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Podrobně význam letošního motta vysvětluje P. Michal Němeček (ředitel Pastoračního střediska Praha) na stránkách akce Noci kostelů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství a proto budeme rádi za podporu a účast všech, kdo mají zájem a chuť se na akci podílet nebo ji podpořit.

Pokud máte zájem se zapojit do programu nebo pomoci s přípravou nebo organizací přímo v den Noci kostelů, neváhejte kontaktovat koordinátora akce za naši farnost, kterým je Petr Belica.

Letos pro vás připravujeme program v šesti kostelech naší farnosti. Kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou budete mít možnost navštívit opět kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, nově kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích, dále kostel Všech svatých v Malovarech (část Velvar), kostel Narození Panny Marie ve Vepřku a nebude chybět ani kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v rámci Noci kostelů.

Za orgaznizační tým


Petr Belica
koordinátor pro Římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou
RSS