Vánoční zpívání koled v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

Přijďte si s námi užít vánoční atmosféru za hudebního doprovodu. Na varhany zahraje kralupský jáhen Robert Benno Štěpánek, zpěv Rita Kramerová. Pokud si zazpíváte společně s námi, budeme rádi. Bude udělováno také požehnání, pro které si mohou přijít i nekřtění. Po skončení akce ochutnávka cukroví (každý může donést to své) a něco na zahřátí. Na akci Read More

Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech (okres Mělník) stojí nad vltavským údolím, na okraji nepravidelné zá­stavby vsi, rozložené na k západu klesajicím svahu, před jižním průčelí zámku. Situace kostela přímo souvisí se zámkem, původně hradem. Zámek stojí na plochém návr­ší, odděleném od svahu na západě plochým sedlem, vý­razně klesajícím k severu. Areál kostela pak Read More

RSS