VÝBUCH V AREÁLU CHEMIČKY

Bezprostřední nebezpečí obyvatelům nehrozí.
Po výbuchu nenastal požár a neunikly ani jedovaté látky.