Petr Belica – profil kandidáta

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU KANDIDÁTA

Věk: 37 let
Vzdělání: středoškolské s maturitou, SPŠ Teplice
Pracovní uplatnění: account & marketing manager ve společnosti SEND předplatné, vedoucí projektu Zlončická drbna

Jaké jsou mé zkušenosti a co jsem již dokázal?

 

AKTIVITY V RÁMCI OBCE ZLONČICE:

Dopravní obslužnost o víkendech a svátcích

Na základě jednání se zástupci společnosti ROPID a starosty dotčených obcí se mi podařilo vyjednat kompromis pro výši příspěvků na provoz autobusů a rozsah dopravní obslužnosti naší obce. Výsledkem je zavedení nových 3 párů autobusových spojů o víkendech a svátcích.

Nové označníky s jízdním řádem u autobusových zastávek

Na základě oslovení servisní společnosti pro společnost ROPID byly získány bezplatně nové označníky k autobusovým zastávkám za podmínky jejich osazení ze strany obce.

Aktivity v období Vánoc

Předložil jsem zastupitelstvu návrh na realizaci vánoční výzdoby obce na autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Návrh byl odsouhlasen a z mé strany byla zajištěna realizace. Nově jsem také prosadil zajištění vánočního stromu včetně organizace jeho zdobení a slavnostního rozsvěcení. Zavedl jsem také vytváření a distribuci PF pro občany.

Webové stránky a on-line komunikace

Vytvořil jsem novou podobu a rozsah webových stránek, jejichž správu pro obec stále zajišťuji. Současně byl spuštěn nový Newsletter, kdy důležité oznámení umístěné na stránkách je zasíláno také jako informační e-mail registrovaným občanům.

Tvorba grafických podkladů

Zajišťuji grafickou tvorbu letáků a informačních materiálů k akcím organizovaných obcí.

Zlončické veselí 2012 a oslavy 960 let obce

Organizace a příprava programu ve spolupráci s obcí z pozice zastupitele doplněná o zajištění dílčích aktivit z vlastních zdrojů v návaznosti na provoz Staročeské hospody Zlončice. Konkrétně jsem organizačně i finančně zajišťoval výrobu balónků k výročí obce, tvorbu a prezentaci videoprojekce „10 let po povodni“, technické i produkční zajištění „Open air párty s hudbou a karaoke“ a pohádku pro děti na sále.

Obecní zpravodaj Zlončická drbna

Zahájil jsem vydávání on-line zpravodaje, který je mým soukromým projektem. Pravidelně informuji občany o dění v obci a okolí pomocí webových stránek, na kterých je publikována on-line podoba zpravodaje. Podrobnější informace jsou také publikovány na facebookových stránkách. V návaznosti na zpravodaj také podporuji a organizuji různé akce. Již jsem uspořádal Drakiádu 2013 a Setkání u stromečku na Štědrý den 2013.

Zajištění dalších aktivit pro obec

Zajištění zánovních reproduktorů pro rekonstrukci stávajícího rozhlasu, bezplatné zajištění vánočního stromu jen za úhradu nákladů na dopravu,zajištění různých časopisů a dárků pro obec.

AKTIVITY MIMO OBEC ZLONČICE:

Spolupráce na materiálech pro získání dotace EU

Podílel jsem se aktivně na přípravě a zpracování podkladů studie proveditelnosti pro projekt Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa, konkrétně jsem zpracovával marketingovou a finanční část. Jednalo se o dotaci ve výši 150 milionů korun.

Marketing a produkce

Za dobu mé působnosti v různých společnostech jsem organizoval několik významných eventů, veletržních prezentací a společenských akcí. Konkrétně jsem například zajišťoval, nebo se podílel na organizaci akcí: University sampling před pražskými VŠ | Road-show – Poštovní Spořitelna – Chinaski Music Space Tour ´07 | Sestra roku 2007 | Fitstyl Aerobicmania Tour 2009 | mediální partnerství na mnoha odborných zdravotnických, sportovních a kulturních akcích (Batist Nej Setřička, MEDICAL FAIR Brno, Miss Aerobik, Prague International Marathon, Run-Up, Okoř se šťávou a mnoho dalších).

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU KANDIDÁTA